Jdi na obsah Jdi na menu

Schůze VTJ 8/2014 - ustavující schůze

18. 4. 2014

Z á  p  i  s  č. 8/2014

z ustavující schůze výboru TJ Kotva Braník

ze dne 14. 4. 2014

 

Přítomni : F. Jančar, P. Laník, P. Plašil, M. Přibyl, V. Sova, J. Vojta

Omluveni :     V. Havránek

                   za dosavadní výbor TJ – P. Vlasák,

 

Schůzi zahájil dosavadní předseda TJ Kotva Braník Pavel Vlasák.

 

Na programu jednání ustavujícího výboru TJ Kotva Braník, zvoleného členskou konferencí TJ Kotva Braník dne 7. 4. 2014, je volba předsedy a dvou místopředsedů TJ na čtyřleté volební období.

Podány návrhy a po jejich projednání bylo přikročeno k volbě :

 

  • předsedou TJ byl zvolen Petr Laník (5 hlasů,)
  • 1. místopředsedou TJ byl zvolen Filip Jančar (6 hlasů)

-         každý z nich s pravomocí statutárního zástupce

  • 2. místopředsedou TJ byl zvolen Petr Plašil (5 hlasů)

 

Zápis vyhotoven v počtu 5 výtisků, každý s platností originálu.

 

Zapsal :  Petr Plašil