Jdi na obsah Jdi na menu

Schůze VTJ 9/2016

2. 6. 2016

Z á p i s č. 9/2016

z jednání výboru TJ Kotva Braník dne 30. 5. 2016

 

Přítomni: P. Laník, F. Jančar, V. Sova, M. Přibyl, P. Plašil

Omluveni: I. Sochor, J. Vojta

 

0 /Zápis        VTJ schválil zápis VTJ č. 8/2016.

A/ Ubytovna a Autokemp

1/8      VTJ byl informován o tržbách ubytovny a kempu v období do konce 4/2016.

B/ Ekonomické informace

3/17    VTJ vyhlašuje inventury majetku k 31.12.2015, komise Plašil, Vojta, Sova. Dílčí inventarizační budou ustanoveny jen pro Valšovky a TOM. VTJ žádá VOLT a VTOM o ustanovení dílčích inventarizačních komisí. Úkol stále trvá.

C/ Ostatní

2/8       VTJ schválil skartační protokol účetních a doprovodných dokumentů uložených v archivu TJ. V. Sova z důvodu odlišného názoru (domnívá se, že i dokumenty, které dle skartačního řádu není nutné skladovat, by se skartovat neměly) odmítl dokument za skartační komisi podepsat.

5/22     VTJ oznamuje, že úřední hodiny v kanceláři VTJ jsou následující:
            Pondělí  16:30 – 18:00, Čtvrtek    9:00 – 17:00

7/6      VTJ rozešle předsedům oddílů účetní závěrku r. 2015 a výsledky oddílů. Poslední aktualizované materiály byly VTJ doručeny ve 12:00 v den konference. Výsledky rozeslány, bude ještě doplněn přehled zůstatků účtů oddílů.

D/ Oddíly

3/8       VTJ bere na vědomí zápis OPT 5/2016 .

1/09     Dne 11.6.2016 se v areálu loděnice koná den OLT.

3/13     VTJ nadále žádá členy, kteří chtějí pomoci s přípravou 90. výročí založení klubu a loděnice, aby se přihlásili na tj.kotva@atlas.cz. Jde o přípravu publikace, prezentace, organizaci i pomoc.
Oslava 90. výročí se uskuteční spolu s klubákem v termínu 8. a 9. 10. 2016.

2/11     VTJ prodlužuje termín kontroly umístění lodí na krakorcích a obsazení skříněk v boxech do 30.5.2016. VTJ žádá o potvrzení každé lodě a skřínky v boxech na mail fikus@volny.cz. Poté budou špatně uložené lodě přemístěny do kotelny a nezaplacené skřínky budou otevřeny. Zároveň VTJ upozorňuje, že na krakorci mohou být max. 2 lodě, z toho min. 1 kajak nebo singlovka (K1, C1).

2/9      VTJ schvaluje přijetí členů: Pitucha David Rybáři, Mergl Karel OKP, Prudký David OKP,

7/3      VTJ upozorňuje na riziko krádeže v areálu loděnice. VTJ doporučuje nenechávat si cennosti odložené bez dozoru a zavírat si je do skříněk. Dále VTJ informuje, že byl do tělocvičny nainstalován bezdrátový zvonek.

Příští schůze VTJ bude 13.6.2016 od 18:30 a následující 27.6.2016

 

Zapsal: Petr Plašil                                                                   Schválil: Petr Laník