Jdi na obsah Jdi na menu

Schůze VTJ 8/2017

27. 6. 2017

Z á p i s č. 08/2017

z jednání výboru TJ Kotva Braník dne 29.5.2017

 

Přítomni: Petr Laník, Filip Jančar, Tomáš Michal, Petr Plašil, Vlad. Sova, Ivan Sochor,

Omluveni:  Jiří Vojta

Hosté:

 

0 /Zápis    VTJ schválil zápis VTJ č. 07/2017.

A/ Ubytovna a Autokemp

1/18    VTJ je informován každodenně o tržbách ubytovny a kempu elektronickým přístupem do systému rezervac& iacute;, účtů i EET. Kdo má zájem o loděnici může do toho nahlížet.

B/ Ekonomické informace

1/01    VTJ vyhlašuje inventury majetku k 31.12.2016, komise Plašil, Vojta, Sova.  Inventura nedokončena, úkol trv&aacut e;. Dílčí inventarizační komise byla ustavena pro Valšovky (Vyšata, Přibyl).

1/06    VTJ rozhodl o zřízení účtu u FIO banky 74747369/2010, stávající účet bude zrušen do konce roku.

C/ Ostatní

2/01    VTJ oznamuje, že úřední hodiny v kanceláři VTJ jsou následující:
    Pondělí  16:30 – 18:00, Čtvrtek    9:00 – 17:00

D/ Oddíly

1/08    VTJ schvaluje přijetí nových členů: Štěpánek Martin (OKP).

2/08    VTJ bere na vědomí zápis OLT 6/17 a dle návrhu bodu 35/18 schvaluje změnu provozního řádu na Val&sca ron;ovkách (noční klid 22-06).

3/08    VTJ bere na vědomí zápis OVT 5/17 a konstatuje, že nátěr střechy zatím neprobíhá pro nedosta tek brigádníků (zřejmě bude muset být zadáno firmě),  k návrhu stanov nepřišly návrhy od oddílů. K bodu 17/5/1 VTJ konstatuje, že dotace jsou přislíbené, ale částky nejsou známé.

4/08    VTJ vyzývá oddíly k sdělení základních tezí stanov (není nutný přesn&yacu te; text, ten dopracuje právník). Důležitá je představa, jak má fungovat TJ a oddíly.

2/04    VTJ přistoupil k přemístění špatně uložených lodí do kotelny a nezaplacené skřínky jsou postupně otevírány.  VTJ upozorňuje, že na krakorci mohou být max. 2 lodě, z toho min. 1 kajak nebo singlovka (K1, C1).

2/05    VTJ potvrzuje termín klubáku 2017 na den 7.10.2017 a žádá OVT o organizaci akce.

7/01    Vzhledem k nárůstu počtu členů a změnou správce ubytování v loňském roce    žádáme členy, aby nosili průkazky člena TJ, která může být při půjčování klíčů na recepci vyžadována.

5/02    VTJ upozorňuje členy na možnost bezplatného využití posilovny, trenažérovny a tělocvičny, pokud nejsou zamluveny nebo komerčně pronajaty.

4/06    VTJ upozorňuje členy na možnost parkování před kempem (v místě bývalé haldy). Parkování u vchodu do loděnice blokuje příjezd zásobování, popelářů a nakládky lodí.

5/06    VTJ rozhodl o výměně vstupních dveří a instalaci kódového zámku, přemístění recepce do restaurace a instalace pohybových čidel pro osvětlení do chodeb a WC.

 

Příští schůze VTJ bude 12.6. 2017 od 18:30 a následující 26.6.2017


    Zapsal: Petr Plašil                                        Schválil:  Petr Laník