Jdi na obsah Jdi na menu

Schůze VTJ 7/2018

20. 4. 2018

 Z á p i s č. 7/2018

z jednání výboru TJ Kotva Braník dne 18.4.2018

 

Přítomni:  Tomáš Michal, Filip Jančar, Petr Laník, Petr Plašil

Omluveni:  Tomáš Pospíšil

        Hosté:  

          0 /Zápis VTJ schválil zápis VTJ č. 6/2018.

A/ Ubytovna a Autokemp  

1/18/2016 VTJ je informován každodenně o tržbách ubytovny a kempu elektronickým přístupem do systému rezervací, účtů i EET. Kdo má zájem o loděnici může do toho nahlížet.

B/ Ekonomické informace

1/06   VTJ schvaluje  rekonstrukci schodů do kempových sociálek
Schváleno (Pro 5; Proti 0)

C/ Ostatní

1/07   VTJ informuje o změně úředních hodin v kanceláři TJ a to následovně:
- vždy pondělí 15 - 19 hodin
- v následujících termínech 24.4., 15.5., 22.5., 5.6., 21.6., jinak ve středu, vždy 15 - 19 hodin.

2/07   VTJ informuje o omezení přístupu do posilovny o víkendu 28. - 29. 4. 2018

D/ Oddíly

3/07   VTJ schvaluje přijetí nových členů: Kos Benjamin (OKP), Bartíková Tereza (OKP), Lamberk Jakub (OKP),
Schváleno (Pro 4; Proti 0)

4/07   VTJ bere na vědomí ukončení členství TJ: David Pitucha (nezařazený), Guttler Vojen (OVT)
Schváleno (Pro 4; Proti 0)

5/07   VTJ bere na vědomí zápis VOPT č. 4/2018 s tím, že VTJ nesouhlasí s bezúplatným využíváním zařízení TJ (klubovna OPT - kuchyňka) pro nečleny TJ. Minimálně požadavek náhrady za spotřebované energie by byl odpovídající.
Schváleno (Pro 4; Proti 0)

6/07   VTJ informuje o termínech v roce 2018 - klubák 6.10., den otevřených dveří ZMĚNA 23.6., konference 3.12.
Schváleno (Pro 4; Proti 0)

7/05   VTJ informuje o plánované rekonstrukci pánské sprchy v 1. patře v nejbližších dnech. Náhradní sprchy budou v sauně. Schváleno (Pro 5; Proti 0)

7/01   Vzhledem k nárůstu počtu členů a změnou správce ubytování v loňském roce           žádáme členy, aby nosili průkazky člena TJ, která může být při půjčování klíčů na recepci vyžadována.

Příští schůze VTJ bude 9.5. 2018 od 18:30 a následující 23.5.2018


Zapsal: Petr Plašil                                 Schválil:  Tomáš Michal