Jdi na obsah Jdi na menu

Schůze VTJ 7/2016

3. 5. 2016

Z á p i s č. 7/2016

z jednání výboru TJ Kotva Braník dne 25. 4. 2016

 

Přítomni: P. Laník, F. Jančar, V. Sova, P. Plašil, I. Sochor, M. Přibyl, J. Vojta

Omluveni:

 

0 /Zápis        VTJ schválil zápis VTJ č. 6/2016.

A/ Ubytovna a Autokemp

1/6      VTJ byl informován o tržbách ubytovny a kempu v období do konce 3/2016.

B/ Ekonomické informace

2/6      VTJ schvaluje informace o stavu účtu, příjmech a výdajích za únor a březen 2016. Schváleny z pokladny výdaje 10 - 38 a příjmy 26 - 117, pohyby na účtě 68 - 239.

3/17    VTJ vyhlašuje inventury majetku k 31.12.2015, komise Plašil, Vojta, Sova. Dílčí inventarizační budou ustanoveny jen pro Valšovky a TOM. VTJ žádá VOLT a VTOM o ustanovení dílčích inventarizačních komisí.

C/ Ostatní

5/22     VTJ oznamuje, že úřední hodiny v kanceláři VTJ jsou následující:
                                   Pondělí  16:30 – 18:00, Čtvrtek    9:00 – 17:00

3/6      VTJ se rozhodl připomenout možnost členů nahlížet do dokumentů TJ. V souvislosti s tím bude zřízen předsedům oddílů přístup do Google Disk TJ.

4/6      VTJ žádá po členovi TJ Karlu Haláčkovi, aby doložil své tvrzení z Konference TJ („Filip Jančar nechal zkrachovat dvě firmy“) nebo se jmenovanému omluvil.

1/7      VTJ schvaluje dotaci na Posezení pod lípou v termínu 12.5. 2016 ve výši 2000,- Kč. Podmínkou výdeje občerstvení zdarma je předložení členské legitimace a uhrazení členských příspěvků.

2/7      VTJ připravuje instalaci kamer se záznamem pro prevenci krádeží.

5/6      VTJ schvaluje následující investice:                            výše investice
- informační cedule kemp, ubytovna, hospoda – tento týden        0 Kč
- kódový zámek na dveře kempových sociálek - nakoupen     5 000 Kč
- zprovoznění internetu v kempu a nový router - hotovo            450 Kč
- vybavení dětského hřiště - nakoupeno                                  2 000 Kč
- pořízení seakajaků z přijaté dotace – tento týden                30 000 Kč
- pořízení svářecí kukly – vyřízeno, vypouští se                 do 1 000 Kč
- oprava brány – hotovo, vypouští se                                       2 000 Kč

 

6/6      VTJ si dovoluje připomenout, že práce ve VTJ je dobrovolná a zcela zdarma. VTJ rovněž žádá členy aby místo kritiky raději přiložili ruku k dílu.

7/6      VTJ rozešle předsedům oddílů účetní závěrku r. 2015 a výsledky oddílů. Poslední aktualizované materiály byly VTJ doručeny ve 12:00 v den konference.

8/6      Letos TJ získala 3 dotace v celkové částce 300 000 Kč (200 000 Kč na pořádání mezinárodní turnaj kanoepola, 50 000 Kč rekonstrukce tělocvičny(podlahy) a 50 000 Kč na podvečerní vyjížďky na seakajacích).

D/ Oddíly

3/13     VTJ žádá členy, kteří chtějí pomoci s přípravou 90. výročí založení klubu a loděnice, aby se přihlásili na tj.kotva@atlas.cz. Jde o přípravu publikace, prezentace, organizaci i pomoc.
VTJ rozhodl spojit 90. výročí s klubákem v termínu 8. a 9. 10. 2016. Je to sice v rozporu s usnesením konference, ale v souladu s návrhem OVT.

2/11     VTJ prodlužuje termín kontroly umístění lodí na krakorcích a obsazení skříněk v boxech do 30.4.2016. VTJ žádá o potvrzení každé lodě a skřínky v boxech na mail fikus@volny.cz. Poté budou špatně uložené lodě přemístěny do kotelny a nezaplacené skřínky budou otevřeny. Zároveň VTJ upozorňuje, že na krakorci mohou být max. 2 lodě, z toho min. 1 kajak nebo singlovka (K1, C1).

3/7      VTJ schvaluje přijetí členů: Haškovcová Anna OKP, Karešová Anna OKP, Talaváňová Karolína OKP, Ptáčková Markéta OKP, Bartík Matěj OKP, Paulus Radomír OKP, Samuel Sladký OKP, Černík Šimon OKP, Čechmánek Václav OKP, Sojovský Václav OKP, Pražan Vojtěch OKP, Svoboda Jakub OKP.

4/7      VTJ bere na vědomí ukončení členství v TJ: Fryjová Šárka OVT, Nováková Stanislava OPT, Andělová Anna OLT, Andělová Karolína OLT.

12/6    VTJ souhlasí s definitivní podobou trička k 90. výročí. Bude zahájeno objednávání na stránkách TJ, předpokládaná cena 180 Kč - spuštěno.

13/6    VTJ souhlasí s kontrolou archivu a přípravou skartace. Připraví V. Jančar, zkontroluje V. Sova.

7/3      VTJ upozorňuje na riziko krádeže v areálu loděnice. VTJ doporučuje nenechávat si cennosti odložené bez dozoru a zavírat si je do skříněk. Dále VTJ informuje, že byl do tělocvičny nainstalován bezdrátový zvonek.

8/3      VTJ vyzývá členy k nahlášení jízdních kol uložených v boxech 1 až 8. Cena uskladnění je 250 Kč/rok. Pokud tak neučiníte do 1.4.2016, budou odstraněna. K dnešnímu dni bylo nahlášeno 5 kusů kol. K odstranění kol dojde v nejbližších dnech.

Příští schůze VTJ bude 9.5.2016 od 18:30 a následující 23.5.2016

 

Zapsal: P. Plašil                                                                                 Schválil: P. Laník