Jdi na obsah Jdi na menu

Schůze VTJ 6/2018

9. 4. 2018

 Z á p i s č. 6/2018

z jednání výboru TJ Kotva Braník dne 4.4.2018

 

Přítomni:  Tomáš Michal, Filip Jančar, Petr Laník, Petr Plašil, Tomáš Pospíšil

Omluveni: 

        Hosté:  

          0 /Zápis VTJ schválil zápis VTJ č. 5/2018.

A/ Ubytovna a Autokemp  

1/18/2016 VTJ je informován každodenně o tržbách ubytovny a kempu elektronickým přístupem do systému rezervací, účtů i EET. Kdo má zájem o loděnici může do toho nahlížet.

B/ Ekonomické informace

1/06   VTJ schvaluje  rekonstrukci schodů do kempových sociálek
Schváleno (Pro 5; Proti 0)

C/ Ostatní

2/05   VTJ informuje o změně úředních hodin v kanceláři TJ a to následovně:
- v lichých týdnech pondělí a středu 15 - 19 hodin (týden 12. - 18. 3. 2018)
- v sudých týdnech pondělí a úterý 15 - 19 hodin.

D/ Oddíly

2/06   VTJ schvaluje přijetí nových členů: Teska Daniel (OKP),
Schváleno (Pro 5; Proti 0)

3/06   VTJ bere na vědomí ukončení členství TJ: Luboš Kalina
Schváleno (Pro 5; Proti 0)

4/06   VTJ  schvaluje přerušení členství: Marta Dohnalová (OPT) na 1 rok, Radek Paulus (OKP) na 1 rok
Schváleno (Pro 5; Proti 0)

6/05   VTJ informuje o termínech v roce 2018 - klubák 6.10., den otevřených dveří 16.6., konference 3.12.
Schváleno (Pro 5; Proti 0)

7/05   VTJ informuje o plánované rekonstrukci pánské sprchy v 1. patře v nejbližších dnech. Náhradní sprchy budou v sauně. Schváleno (Pro 5; Proti 0)

7/01   Vzhledem k nárůstu počtu členů a změnou správce ubytování v loňském roce           žádáme členy, aby nosili průkazky člena TJ, která může být při půjčování klíčů na recepci vyžadována.

Příští schůze VTJ bude 18.4. 2018 od 18:30 a následující 9.5.2018


Zapsal: Petr Plašil                                 Schválil:  Tomáš Michal