Jdi na obsah Jdi na menu

Schůze VTJ 4/2018

8. 3. 2018

Z á p i s č. 4/2018

z jednání výboru TJ Kotva Braník dne 28.2.2018

 

Přítomni:  Petr Plašil, Vlad.Sova, Petr Laník, Jiří Vojta, Tomáš Michal

Omluveni:  Ivan Sochor, Filip Jančar

        Hosté:

          0 /Zápis VTJ schválil zápis VTJ č. 3/2018.

A/ Ubytovna a Autokemp  

1/18/2016 VTJ je informován každodenně o tržbách ubytovny a kempu elektronickým přístupem do systému rezervací, účtů i EET. Kdo má zájem o loděnici může do toho nahlížet.

B/ Ekonomické informace

1/16   VTJ vyhlašuje inventury majetku k 31.12.2017, komise Plašil, Vojta, Sova. VTJ žádá oddíly o jmenování dílčích inventarizačních komisí.

1/04   VTJ schvaluje výdaje: nákup skříně do pokoje 309, půjčení oranžového nebo stříbrného vleku pro veslaře na den 2.3. 2017
Schváleno (Pro 5; Proti 0)

C/ Ostatní

2/18   VTJ informuje o změně úředních hodin v kanceláři TJ a to na pondělí a středu 15 - 19 hodin. Dále VTJ informuje o změně v personálním obsazení kanceláře, Terezu Matáskovou nahradila Karolína Vlčková.

2/03   VTJ informuje: počítač v klubovně OPT je v provozu a připojený na internet. Členové TJ ho mohou využívat. Posilovna je od 14.2.2018 zprovozněna - nutné se přezouvat, udržovat pořádek, při cvičení používat ručník, po cvičení utřít stroj desinfekcí. Při nedodržování pravidel provozu posilovny bude členovi TJ zamezen přístup do posilovny do odvolání Výboru TJ.
Schváleno (Pro 6; Proti 0)

D/ Oddíly

2/04   VTJ schvaluje přijetí nových členů: Vlk Matyáš (OKP), Dohnálek Jan (OLT),
Schváleno (Pro 5; Proti 0)

3/04   VTJ navrhuje udělení čestného členství TJ: Votava Alois, Vaněčková Vlasta, Vaněček Jiří, Rážová Jana, Dubina Miroslav
Schváleno (Pro 5; Proti 0)

4/04   VTJ schvaluje přerušení členství v TJ na 2 roky: Korotvičková Petra,
Schváleno (Pro 5; Proti 0)

7/01   Vzhledem k nárůstu počtu členů a změnou správce ubytování v loňském roce           žádáme členy, aby nosili průkazky člena TJ, která může být při půjčování klíčů na recepci vyžadována.

Příští schůze VTJ bude 14.3. 2018 od 18:30 a následující 28.3.2018


Zapsal: Petr Plašil                                            Schválil:  Petr Laník