Jdi na obsah Jdi na menu

Schůze VTJ 4/2017

13. 4. 2017

Z á p i s č. 04/2017

z jednání výboru TJ Kotva Braník

 

Přítomni: Petr Laník, Filip Jančar, Ivan Sochor, Vlad. Sova, Michal Přibyl,  Jiří Vojta

Omluveni: Petr Plašil,

Hosté:

 

0 /Zápis        VTJ schválil zápis VTJ č. 03/2017.

A/ Ubytovna a Autokemp

1/18     VTJ je informován každodenně o tržbách ubytovny a kempu elektronickým přístupem    do systému rezervací, účtů i EET. Kdo má zájem o loděnici může do toho nahlížet.

B/ Ekonomické informace

1/01     VTJ vyhlašuje inventury majetku k 31.12.2016, komise Plašil, Vojta, Sova.  Inventura nedokončena, úkol trvá. Dílčí  inventarizační komise byla ustavena pro Valšovky(Vyšata, Přibyl). Od TOM očekáváme ustanovení inventarizační komise.

C/ Ostatní

2/01     VTJ oznamuje, že úřední hodiny v kanceláři VTJ jsou následující:
            Pondělí  16:30 – 18:00, Čtvrtek    9:00 – 17:00

D/ Oddíly

1/04     VTJ schvaluje přijetí nových členů: Lejsek Filip(OLT), Maivald Matěj(OLT

2/04    VTJ přistoupil kpřemístění špatně uložených lodí do kotelny a nezaplacené skřínky jsou postupně otevírány.  VTJ upozorňuje, že na krakorci mohou být max. 2 lodě, z toho min. 1 kajak nebo singlovka (K1, C1).

3/04     VTJ potvrzuje termín konference na 27. březen 2017 od 18.00. Pozvánky byly rozeslány

4/04     K zápisu VOVT  č.3/2017 - VTJ bere na vědomí, výsledky TJ odeslány dnes

5/04     K zápisu VOPT č. 3/2017 - VTJ bere na vědomí ukončení činnosti M.Dubina v OPT a  M. Kněžek v OPT i TJ, návrh na zproštění brigád bude probrám na konferenci,

6/04     K zápisu VOLT č. 4/2017 - VTJ bere na vědomí ukončení členství v TJ a OLT M.Michalová, M.Doláš, E.Dolášová a B.Anděl, účetní byla požádána o správné zaúčtování zakoupených triček OLT.
           

4/03    VTJ informuje, že Peugeot i vleky má zimní pneumatiky, dálniční známku i technická kontrola byla provedena, Peugeot bude k dispozici příští týden

7/01     Vzhledem k nárůstu počtu členů a změnou správce ubytování v loňském roce
            žádáme členy, aby nosili průkazky člena TJ, která může být při půjčování klíčů na              recepci vyžadována.

5/02    VTJ upozorňuje členy na možnost bezplatného využití posilovny, trenažérovny a tělocvičny, pokud nejsou zamluveny nebo komerčně pronajaty.

 

Příští schůze VTJ bude 10.4. 2017 od 18:30 a následující 24.4.2017
Zapsal: Petr Laník                                                            Schválil: Filip Jančar