Jdi na obsah Jdi na menu

Schůze VTJ 3/2018

21. 2. 2018

 Z á p i s č. 3/2018

z jednání výboru TJ Kotva Braník dne 14.2.2018

 

Přítomni:  Petr Plašil, Vlad.Sova, Ivan Sochor, Jiří Vojta, Filip Jančar, Tomáš Michal

Omluveni:  Petr Laník

        Hosté: Jiřina Novotná

          0 /Zápis VTJ schválil zápis VTJ č. 2/2018.

A/ Ubytovna a Autokemp  

1/18/2016 VTJ je informován každodenně o tržbách ubytovny a kempu elektronickým přístupem do systému rezervací, účtů i EET. Kdo má zájem o loděnici může do toho nahlížet.

B/ Ekonomické informace

1/16   VTJ vyhlašuje inventury majetku k 31.12.2017, komise Plašil, Vojta, Sova. VTJ žádá oddíly o jmenování dílčích inventarizačních komisí.

1/03   VTJ schvaluje výdaje: výměna větráku v pánských sprchách 2.NP, oprava dlažby v kempových sprchách, malá rekonstrukce chodby 155 a místnosti 164.
Schváleno (Pro 6; Proti 0)

C/ Ostatní

1/18   VTJ se dohodl na uspořádání členské konference v termínu  5.3.2017. Zároveň tím vyzývá oddíly TJ, aby do tohoto data uskutečnily své členské schůze a zvolily své delegáty na konferenci TJ. Jelikož se jedná o konferenci volební, žádáme jednotlivé oddíly, aby navrhly i své kandidáty pro volby do výboru TJ.

2/18   VTJ informuje o změně úředních hodin v kanceláři TJ a to na pondělí astředu 15 - 19 hodin. Dále VTJ informuje o změně v personálním obsazení kanceláře, Terezu Matáskovou nahradila Karolína Vlčková.

2/03   VTJ informuje: počítač v klubovně OPT je v provozu a připojený na internet. Členové TJ ho mohou využívat. Posilovna je od 14.2.2018 zprovozněna - nutné se přezouvat, udržovat pořádek, při cvičení používat ručník, po cvičení utřít stroj desinfekcí. Při nedodržování pravidel provozu posilovny bude členovi TJ zamezen přístup do posilovny do odvolání Výboru TJ.
Schváleno (Pro 6; Proti 0)

3/03   VTJ schválil Jednací řád a Volební řád. Delegátům konference bude rozeslán spolu s pozvánkou.
Schváleno (Pro 6; Proti 0)

D/ Oddíly

4/03   VTJ schvaluje přijetí nových členů: Ševčák Jan (TOM), Hlavínová Martina (TOM), Hušáková Alice (TOM)
Schváleno (Pro 6; Proti 0)

5/03   VTJ bere na vědomí a schvaluje znovuobnovení členství: Poutníková Ljuba (OPT)
Schváleno (Pro 6; Proti 0)

6/03   VTJ navrhuje udělení čestného členství TJ: Satoranský Jaroslav, Dohnálek Jan, Jureček Josef, Čermák Miloš
Schváleno (Pro 6; Proti 0)

7/03   VTJ bere na vědomí ukončení členství v TJ Zapletal Oldřich, Vojnová Miluška, Pekárek Luděk, Pekárková Eva,
Schváleno (Pro 6; Proti 0)

8/03   VTJ bere na vědomí zápis VOPT č. 2/2018, reakce na připomínky byly odeslány dne 3.2.2018 z emailu člena VTJ Tomáše Michala, proto VTJ nerozumí konstataci VOPT u bodu 5/18 (“zatím bez odezvy ze strany VTJ”), bod 11/18 zajistí Jirka Vojta. Dále VTJ upozorňuje  VOPT, že podle bodu VII.6.f) aktuálně platných stanov nemohou být členové KK např. členové výboru oddílů.

7/01   Vzhledem k nárůstu počtu členů a změnou správce ubytování v loňském roce           žádáme členy, aby nosili průkazky člena TJ, která může být při půjčování klíčů na recepci vyžadována.

Příští schůze VTJ bude 28.2. 2018 od 18:30 a následující 14.3.2018


Zapsal: Petr Plašil                                         Schválil:  Filip Jančar