Jdi na obsah Jdi na menu

Schůze VTJ 3/2017

28. 2. 2017

Z á p i s č. 03/2017

z jednání výboru TJ Kotva Braník

 

Přítomni: Petr Laník, Petr Plašil, Filip Jančar, Ivan Sochor

Omluveni: Vlad. Sova, Michal Přibyl,  Jiří Vojta

Hosté:

 

0 /Zápis        VTJ schválil zápis VTJ č. 02/2017.

A/ Ubytovna a Autokemp

1/18     VTJ je informován každodenně o tržbách ubytovny a kempu elektronickým přístupem    do systému rezervací, účtů i EET. Kdo má zájem o loděnici může do toho nahlížet.

B/ Ekonomické informace

1/01     VTJ vyhlašuje inventury majetku k 31.12.2016, komise Plašil, Vojta, Sova. Dílčí
            inventarizační komise budou ustanoveny jen pro Valšovky a TOM. VTJ žádá VOLT a
            VTOM o ustanovení dílčích inventarizačních komisí.

C/ Ostatní

2/01     VTJ oznamuje, že úřední hodiny v kanceláři VTJ jsou následující:
            Pondělí  16:30 – 18:00, Čtvrtek    9:00 – 17:00

D/ Oddíly

1/03     VTJ schvaluje přijetí nových členů: Eiselt Matouš OKP, Opltová Radka OKP
            a ukončení členství  Chylík Vladimír nezař.

2/11    VTJ prodloužil termín kontroly umístění lodí na krakorcích a obsazení skříněk v
boxech do 1.2.2017 Tento termín již uplynul. V brzké době době VTJ zajistí přemístění špatně uložených lodí do kotelny a nezaplacené skřínky budou otevřeny.  VTJ upozorňuje, že na krakorci mohou být max. 2 lodě, z toho min. 1 kajak nebo singlovka (K1, C1).

4/01     VTJ stanovuje termín konference na 27. březen 2017 od 18.00. Žádáme výbory o
            seznam navržených delegátů – úkol trvá.

2/03     K zápisům VOLT  – VTJ bere na vědomí, čeká na výsledky členské schůze OLT a návrh na financování vrtu na Valšovkách

3/03     K zápisu VOVT číslo 2/2017 - VTJ bere na vědomí
            K účetním výkazům – po upřesnění od účetní budou výsledky rozeslány tento týden

4/03    VTJ informuje, že Peugeot má zimní pneumatiky, dálniční známku i platnou technickou do 3.3.2017. Nová technická prohlídka bude provedena příští týden.   

7/01     Vzhledem k nárůstu počtu členů a změnou správce ubytování v loňském roce
            žádáme členy, aby nosili průkazky člena TJ, která může být při půjčování klíčů na           recepci vyžadována.

5/02    VTJ upozorňuje členy na možnost bezplatného využití posilovny, trenažérovny a tělocvičny, pokud nejsou zamluveny nebo komerčně pronajaty.

 

Příští schůze VTJ bude 27.2. 2017 od 18:30 a následující 13.3.2017
Zapsal: Petr Plašil                                                                  Schválil: Petr Laník