Jdi na obsah Jdi na menu

Schůze VTJ 3/2016

12. 2. 2016

Z á p i s č. 3/2016

z jednání výboru TJ Kotva Braník dne 8.2. 2016

 

Přítomni:  P. Laník, F. Jančar, V. Sova,  P. Plašil, M. Přibyl, J. Vojta,

Omluveni:    

 

0 /Zápis        VTJ schválil zápis VTJ č. 2/2016.

A/ Ubytovna a Autokemp

1/3      VTJ byl informován o tržbách ubytovny a kempu v období do konce 1/2016.

B/ Ekonomické informace

2/3      Informace o stavu účtu, příjmech a výdajích za leden 2016 budou projednány na příští schůzi.

3/17    VTJ vyhlašuje inventury majetku k 31.12.2015, komise Plašil, Vojta, Sova. Dílčí inventarizační budou ustanoveny jen pro Valšovky a TOM. VTJ žádá VOLT a VTOM o ustanovení dílčích inventarizačních komisí.

C/ Ostatní

5/22     VTJ oznamuje, že úřední hodiny v kanceláři VTJ jsou následující:
                                   Pondělí  16:30 – 18:00, Čtvrtek    9:00 – 17:00

D/ Oddíly

3/13     VTJ žádá členy, kteří chtějí pomoci s přípravou 90. výročí založení klubu a loděnice, aby se přihlásili na tj.kotva@atlas.cz. Jde o přípravu publikace, prezentace, organizaci i pomoc.
VTJ rozhodl spojit 90. výročí s klubákem v termínu 8. a 9. 10. 2015. Je to sice v rozporu s usnesením konference, ale v souladu s návrhem OVT.

2/11     VTJ prodlužuje termín kontroly umístění lodí na krakorcích a obsazení skříněk v boxech do 31.3.2016. VTJ žádá o potvrzení každé lodě a skřínky v boxech na mail fikus@volny.cz. Poté budou špatně uložené lodě přemístěny do kotelny a nezaplacené skřínky budou otevřeny. Zároveň VTJ upozorňuje, že na krakorci mohou být max. 2 lodě, z toho min. 1 kajak nebo singlovka (K1, C1).

3/3      VTJ bere na vědomí zápis VOVT č. 2/2016 a pověřuje Vojtu Jančara organizací archivu v místnosti č. 200.

4/3      VTJ bere na vědomí zápis VOPT č. 2/2016

5/17    VTJ stanovuje termín konference na 21.3.2016 od 18:00.

5/3      VTJ souhlasí s přijetím členů: Haláčková Miluška OPT, Berka Michal rybář, Točín Jakub TOM, Bohuslavová Eva TOM.

6/3      VTJ souhlasí s ukončením členství v TJ Čermákové Ludmily ze zdravotních důvodů a s přerušením členství Kočmída Josefa z důvodu dlouhodobé zahraniční cesty.

7/3      VTJ upozorňuje na riziko krádeže v areálu loděnice. VTJ doporučuje nenechávat si cennosti odložené bez dozoru a zavírat si je do skříněk. Dále VTJ informuje, že bude do tělocvičny nainstalován bezdrátový zvonek.

8/3      VTJ vyzývá členy k nahlášení jízdních kol uložených v boxech 1 až 8. Cena uskladnění je 250 Kč/rok. Pokud tak neučiníte do 1.4.2016, budou odstraněna.

Příští schůze VTJ bude 22.2.2016 od 18:30 a následující 14.3.2016

 

Zapsal: P. Plašil                                                                                 Schválil: P. Laník