Jdi na obsah Jdi na menu

Schůze VTJ 2/2017

2. 2. 2017

Z á p i s č. 02/2017

z jednání výboru TJ Kotva Braník

 

Přítomni: Vlad. Sova, Michal Přibyl, Petr Laník, Petr Plašil, Jiří Vojta, Filip Jančar, Ivan Sochor

Omluveni:

Hosté: Jiří Konopáč, Martin Feber

 

0 /Zápis        VTJ schválil zápis VTJ č. 01/2017.

A/ Ubytovna a Autokemp

1/18     VTJ je informován každodenně o tržbách ubytovny a kempu elektronickým přístupem    do systému rezervací, účtů i EET. Kdo má zájem o loděnici může do toho nahlížet.

B/ Ekonomické informace

1/01     VTJ vyhlašuje inventury majetku k 31.12.2016, komise Plašil, Vojta, Sova. Dílčí inventarizační komise budou ustanoveny jen pro Valšovky a TOM. VTJ žádá VOLT a VTOM o ustanovení dílčích inventarizačních komisí.

C/ Ostatní

2/01     VTJ oznamuje, že úřední hodiny v kanceláři VTJ jsou následující:
                Pondělí  16:30 – 18:00, Čtvrtek    9:00 – 17:00

D/ Oddíly

1/02     VTJ schvaluje přijetí nových členů: Kouřímová Lenka TOM

2/02     VTJ schvaluje vyloučení člena Sekyra Petr z důvodu dlouhodobého neplacení

2/11     VTJ prodlužuje termín kontroly umístění lodí na krakorcích a obsazení skříněk v boxech do 1.2.2017.                VTJ žádá o potvrzení každé lodě a skřínky v boxech na mail fikus@volny.cz. Poté budou špatně                     uložené lodě přemístěny do kotelny a  nezaplacené skřínky budou otevřeny. Zároveň VTJ upozorňuje,               že na krakorci mohou být max. 2 lodě, z toho min. 1 kajak nebo singlovka (K1, C1).

4/01     VTJ stanovuje termín konference na 27.březen 2017 od 18.00. Žádáme výbory o seznam navržených                 delegátů – úkol trvá.

3/02     K zápisu VOPT číslo 1/2017 – VTJ bere na vědomí

4/02     K zápisu VOVT číslo 1/2017
            VTJ bude urgovat vysvětlení účetních výkazů a zaslání předběžných výkazů, ostatní bere VTJ na vědomí

7/01     Vzhledem k nárůstu počtu členů a změnou správce ubytování v loňském roce žádáme členy, aby nosili                 průkazky člena TJ, která může být při půjčování klíčů na recepci vyžadována.

5/02     VTJ upozorňuje členy na možnost bezplatného využití posilovny, trenažérovny a tělocvičny, pokud nejsou zamluveny nebo komerčně pronajaty.

6/02    VTJ projednal situaci na Valšovkách s přítomnými zástupci OLT. O způsobu řešení situace rozhodl v samostatném dokumentu, který bude přílohou tohoto zápisu VTJ. Pro přiložené řešení hlasovalo 6 ze 7 přítomných členů VTJ, Michal Přibyl se hlasování zdržel.

Příští schůze VTJ bude 13.2. 2017 od 18:30 a následující 27.2.2017
Zapsal: Petr Plašil                                                            Schválil: Petr Laník