Jdi na obsah Jdi na menu

Schůze VTJ 19/2017

19. 12. 2017

 

 

 Z á p i s č. 19/2017

z jednání výboru TJ Kotva Braník dne 13.12.2017

 

Přítomni:  Petr Plašil, Vlad.Sova, Ivan Sochor, Jiří Vojta, Petr Laník

Omluveni: Filip Jančar, Tomáš Michal,

        Hosté:

          0 /Zápis VTJ schválil zápis VTJ č. 18/2017.

A/ Ubytovna a Autokemp  

1/18/2016               VTJ je informován každodenně o tržbách ubytovny a kempu elektronickým přístupem do systému rezervací, účtů i EET. Kdo má zájem o loděnici může do toho nahlížet.

B/ Ekonomické informace

1/16    VTJ vyhlašuje inventury majetku k 31.12.2017, komise Plašil, Vojta, Sova. VTJ žádá oddíly o jmenování dílčích inventarizačních komisí.

1/06    VTJ rozhodl o zřízení účtu u FIO banky 74747369/2010, stávající účet bude zrušen do konce roku.

C/ Ostatní

1/19  VTJ schválil směrnice:

  • Příloha V. ke Směrnici č.1 - poplatky v TJ
  • Směrnice č.2 - Příspěvky
  • Směrnice č.3 - Čestné členství
  • Směrnice č.4 - Přerušení členství
  • Směrnice č.5 - Evidence a členství dětí
  • Směrnice č.6 - Výbor TJ
  • Směrnice č.8 - Hospodaření oddílů

             Dále VTJ schválil návrh nových Stanov TJ a návrh Směrnice č.7 - Oddíly TJ a rozešle tyto návrhy k  připomínkám všem členům.           

1/18    VTJ se dohodl na uspořádání členské konference v termínu  5.3.2017. Zároveň tím vyzývá oddíly TJ, aby do tohoto data uskutečnily své členské schůze a zvolily své delegáty na konferenci TJ. Jelikož se jedná o konferenci volební, žádáme jednotlivé oddíly, aby navrhly i své kandidáty pro volby do výboru TJ.

2/18    VTJ informuje o změně úředních hodin v kanceláři TJ a to na pondělí a čtvrtek 15 - 19 hodin. Dále VTJ informuje o změně v personálním obsazení kanceláře, Terezu Matáskovou nahradila Karolína Vlčková.

1/12    VTJ byl informován o plánované výstavbě cyklostezky na pozemku kempu s přemostěním zátoky. VTJ se nadále snaží získávat bližší informace. 

D/ Oddíly

2/19    VTJ schvaluje přijetí nových členů: Bok František (TOM),

3/19    VTJ bere na vědomí souhlas oddílů se sjednocením oddílových příspěvků na 120,- Kč

4/19    VTJ bere na vědomí zápis VOPT č. 10, k bodu 47/17 - otázku zopakování přerušení členství VTJ prosí zodpovědět KK. Dle směrnice č. 4 platné od roku 2007 je možné přerušit členství na max. 3 roky. Otázkou je, zda je možno přerušit členství opakovaně.

4/06    VTJ upozorňuje členy na možnost parkování před kempem (v místě bývalé haldy) či v kempu. Parkování u vchodu do loděnice blokuje příjezd zásobování, popelářů a nakládky lodí.

5/02    VTJ upozorňuje členy na možnost bezplatného využití posilovny, trenažérovny a tělocvičny, pokud nejsou zamluveny nebo komerčně pronajaty.

7/01    Vzhledem k nárůstu počtu členů a změnou správce ubytování v loňském roce      žádáme členy, aby nosili průkazky člena TJ, která může být při půjčování klíčů na recepci vyžadována.

Příští schůze VTJ bude 10.1. 2018 od 18:30 a následující 24.1.2018


Zapsal: Petr Plašil                                                                 Schválil:  Petr Laník