Jdi na obsah Jdi na menu

Schůze VTJ 18/2017

30. 11. 2017

 Z á p i s č. 18/2017

z jednání výboru TJ Kotva Braník dne 29.11.2017

 

Přítomni:  Petr Plašil, Vlad.Sova, Filip Jančar, Tomáš Michal, Petr Laník

Omluveni: Ivan Sochor, Jiří Vojta

Hosté:

 

0 /Zápis VTJ schválil zápis VTJ č. 17/2017.

A/ Ubytovna a Autokemp  

1/18/2016          VTJ je informován každodenně o tržbách ubytovny a kempu elektronickým přístupem do systému rezervací, účtů i EET. Kdo má zájem o loděnici může do toho nahlížet.

B/ Ekonomické informace

1/16   VTJ vyhlašuje inventury majetku k 31.12.2017, komise Plašil, Vojta, Sova. VTJ žádá oddíly o jmenování dílčích inventarizačních komisí.

1/06   VTJ rozhodl o zřízení účtu u FIO banky 74747369/2010, stávající účet bude zrušen do konce roku.

C/ Ostatní

1/18   VTJ se dohodl na uspořádání členské konference v termínu  5.3.2017. Zároveň tím vyzývá oddíly TJ, aby do tohoto data uskutečnily své členské schůze a zvolily své delegáty na konferenci TJ. Jelikož se jedná o konferenci volební, žádáme jednotlivé oddíly, aby navrhly i své kandidáty pro volby do výboru TJ.

2/18   VTJ informuje o změně úředních hodin v kanceláři TJ a to na pondělí a čtvrtek 15 - 19 hodin. Dále VTJ informuje o změně v personálním obsazení kanceláře, Terezu Matáskovou nahradila Karolína Vlčková.

3/18   VTJ schválil nástup pana Vladimíra Čermáka na pozici údržbář na HPP od 1.2.2018

1/12   VTJ byl informován o plánované výstavbě cyklostezky na pozemku kempu s přemostěním zátoky. VTJ se nadále snaží získávat bližší informace. 

D/ Oddíly

4/18   VTJ schvaluje přijetí nových členů: Vyšatová Anita (OLT), Přibyl Matěj (OLT), Mrázek Vavřinec (TOM),

5/18   VTJ bere na vědomí ukončení členství Závada Jiří

4/17   VTJ bere na vědomí zápis VOPT č. 9, přístupy na Google byly zaslány předsedovi VOPT (bod 31/17), zápisy VTJ byly též zaslány mailem (bod 35/17) a jsou na www stránkách TJ

6/16   VTJ žádá VOPT o souhlas s využitím kuchyňky dne 18.12.2017 k uložení cyklotrenažerů (Vánoční zpěvy ve velké klubovně).

4/06   VTJ upozorňuje členy na možnost parkování před kempem (v místě bývalé haldy) či v kempu. Parkování u vchodu do loděnice blokuje příjezd zásobování, popelářů a nakládky lodí.

5/02   VTJ upozorňuje členy na možnost bezplatného využití posilovny, trenažérovny a tělocvičny, pokud nejsou zamluveny nebo komerčně pronajaty.

7/01   Vzhledem k nárůstu počtu členů a změnou správce ubytování v loňském roce           žádáme členy, aby nosili průkazky člena TJ, která může být při půjčování klíčů na recepci vyžadována.

Příští schůze VTJ bude 13.12. 2017 od 18:30 a následující 10.1.2018


Zapsal: Petr Plašil                                 Schválil:  Petr Laník