Jdi na obsah Jdi na menu

Schůze VTJ 17/2017

29. 11. 2017

Z á p i s č. 17/2017

z jednání výboru TJ Kotva Braník dne 15.11.2017

 

Přítomni:  Ivan Sochor, Petr Plašil, Vlad.Sova, Filip Jančar, Tomáš Michal, Jiří Vojta, Petr Laník

Omluveni:

Hosté:

 

0 /Zápis VTJ schválil zápis VTJ č. 16/2017.

A/ Ubytovna a Autokemp  

1/18   VTJ je informován každodenně o tržbách ubytovny a kempu elektronickým přístupem do systému rezervací, účtů i EET. Kdo má zájem o loděnici může do toho nahlížet.

B/ Ekonomické informace

1/16   VTJ vyhlašuje inventury majetku k 31.12.2017, komise Plašil, Vojta, Sova. VTJ žádá oddíly o jmenování dílčích inventarizačních komisí.

1/06   VTJ rozhodl o zřízení účtu u FIO banky 74747369/2010, stávající účet bude zrušen do konce roku.

C/ Ostatní

1/12   VTJ byl informován o plánované výstavbě cyklostezky na pozemku kempu s přemostěním zátoky. VTJ se nadále snaží získávat bližší informace. 

2/16   VTJ informuje o dočasném omezení provozu kanceláře. Do konce roku pouze v pondělí od 16:30 do 18:00.

 

D/ Oddíly

1/17   VTJ schvaluje přijetí nových členů: Slezák Michal (rybář), Míth David (OKP), Tylová Naďa (OKP), Jiroušek Jakub (TOM), Uhlíř Jáchym (TOM), Semerák František (TOM), Bludský Vít (TOM), Bludský Hynek (TOM), Kupková Ema (TOM), Kyjaková Alena (TOM); Šebková Josefina (TOM), Adamovič Vojtěch (TOM), Řežábková Tereza (TOM)

2/17   VTJ rozhoduje o ukončení členství z důvodu nezaplacení příspěvků na roky 2016 a 2017 tyto členy:
(Příjmení; Jméno; číslo průkazu) Šmíd Martin 2032, Korouš Martin 2029, Zavázal Jakub 2003, Navrátil Miroslav 1933, Jezdinský Ing. Karel 1120, Mutinský Jindřich 1085, Procházka Otakar 1367

3/17   VTJ bere na vědomí ukončení členství Kitanov Valerij

4/17   VTJ bere na vědomí zápis VOPT č. 9, přístupy na Google byly zaslány předsedovi VOPT (bod 31/17), zápisy VTJ byly též zaslány mailem (bod 35/17) a jsou na www stránkách TJ

5/17   VTJ bere na vědomí zápis VOVT č. 9

6/16   VTJ žádá VOPT o souhlas s využitím kuchyňky dne 18.12.2017 k uložení cyklotrenažerů (Vánoční zpěvy ve velké klubovně).

7/01   Vzhledem k nárůstu počtu členů a změnou správce ubytování v loňském roce           žádáme členy, aby nosili průkazky člena TJ, která může být při půjčování klíčů na recepci vyžadována.

5/02   VTJ upozorňuje členy na možnost bezplatného využití posilovny, trenažérovny a tělocvičny, pokud nejsou zamluveny nebo komerčně pronajaty.

4/06   VTJ upozorňuje členy na možnost parkování před kempem (v místě bývalé haldy) či v kempu. Parkování u vchodu do loděnice blokuje příjezd zásobování, popelářů a nakládky lodí.

 

Příští schůze VTJ bude 29.11. 2017 od 18:30 a následující 13.12.2017


Zapsal: Petr Plašil                                            Schválil:  Petr Laník