Jdi na obsah Jdi na menu

Schůze VTJ 17/2016

5. 12. 2016

Z á p i s č. 17/2016

z jednání výboru TJ Kotva Braník dne 14.11. 2016

 

Přítomni: I. Sochor, J. Vojta, V. Sova, P. Plašil

Omluveni: M. Přibyl, P. Laník, F. Jančar,

 

0 /Zápis        VTJ schválil zápis VTJ č. 16/2016.

A/ Ubytovna a Autokemp

1/16     VTJ byl informován o tržbách ubytovny a kempu v období do konce 10/2016.

B/ Ekonomické informace

3/17     VTJ vyhlašuje inventury majetku k 31.12.2015, komise Plašil, Vojta, Sova. Dílčí inventarizační budou ustanoveny jen pro Valšovky a TOM. VTJ žádá VOLT a VTOM o ustanovení dílčích inventarizačních komisí. Úkol stále trvá.

C/ Ostatní

2/13     VTJ oznamuje, že úřední hodiny v kanceláři VTJ jsou následující:
            Pondělí  16:30 – 18:00, Čtvrtek    9:00 – 17:00

D/ Oddíly

1/17     VTJ schvaluje přijetí nových členů : Maivald Matěj-OLT, Karas Samuel-TOM, Karas Max-TOM, Šimek Ondřej-TOM,Vučkovic´ Vojtěch-TOM, Kubíček Tomáš-TOM, Pavlíčková Michaela-TOM, Schnabiková Magdaléna-TOM, Krumlová Ema-TOM, Zavadil Aleš-TOM, Bludská Markéta-TOM, Naňková Zuzana-TOM

2/15     VTJ žádá všechny členy TJ Kotva Braník a výbory oddílů, aby veškeré věci, žádosti k řešení, které podléhají schvalování výborem TJ,  předkládali přes své delegáty ve výboru TJ. Výbory oddílů žádáme, aby své delegáty ve výboru TJ vždy informovaly s předstihem a ne na poslední chvíli nebo zápisem ze schůze výboru oddílu. Žádosti, přání nebo stížnosti, které nemusí procházet výborem, řešte přes své delegáty, kteří to určitě vyřeší k vaší spokojenosti. Delegáti ve výboru TJ jsou i ve výborech jednotlivých oddílů a jsou povinni informovat své výbory o dění v TJ a na schůzích výboru TJ. Předem děkujeme, práce je velmi mnoho a proto své delegáty úkolujte a ptejte se, aby vaše žádosti a přání byly vyřešeny co v nejkratším termínu.

OVT    - Vláďa Sova

- Ivan Sochor

OLT    - Michal Přibyl

OPT    - Jirka Vojta

TOM   - Petr Plašil

OKP    - Filip Jančar,

            - Petr Laník

Nezařazení - Filip Jančar

4/13     Turnaj v pinpongu se bude konat 19. 11. 2016 v tělocvičně.  ( uvolněno na turnaj 889Kč)

5/13     Připomínáme členům, že od října jsou v loděnici umístěny  nádoby na tříděný odpad. VTJ žádá členy o třídění odpadu.

2/11     VTJ prodlužuje termín kontroly umístění lodí na krakorcích a obsazení skříněk v boxech do 31.10.2016. VTJ žádá o potvrzení každé lodě a skřínky v boxech na mail fikus@volny.cz. Poté budou špatně uložené lodě přemístěny do kotelny a nezaplacené skřínky budou otevřeny. Zároveň VTJ upozorňuje, že na krakorci mohou být max. 2 lodě, z toho min. 1 kajak nebo singlovka (K1, C1).

                                                         

2/17   VTJ bere na vědomí zápis VOVT č. 9/16 s tím že VTJ bude připravovat opravy a rekonstrukce dle jejich naléhavosti a finančních možností TJ.

3/17   VTJ bere na vědomí zápis VOLT č .6/16 s tím že VTJ potvrzuje rezervaci klubovny pro členskou schůzi 28.11.2016 včetně trenažérovny

4/17   VTJ bere na vědomí zápis VOPT č. 9/16 s tím že VTJ sděluje:

  • Bod 5/15 není zmatečný, jen vyzývá výbory, aby přednostně komunikovali přes členy výboru dle seznamu v bodě uvedeném
  • K bodu 56/16 – kuchyňka na 30/11 od 14 do 17 hodin bude připravena

 

Příští schůze VTJ bude 28.11.2016 od 18:30 a následující 12.12.2016

 

Zapsal: Petr Plašil                                                                  Schválil: Ivan Sochor