Jdi na obsah Jdi na menu

Schůze VTJ 16/2017

9. 11. 2017

 Z á p i s č. 16/2017

z jednání výboru TJ Kotva Braník dne 1.11.2017

 

Přítomni:  Ivan Sochor, Petr Plašil, Vlad.Sova, Filip Jančar, Tomáš Michal, Jiří Vojta,

Omluveni:  Petr Laník

Hosté:

 

0 /Zápis VTJ schválil zápis VTJ č. 15/2017.

A/ Ubytovna a Autokemp  

1/18   VTJ je informován každodenně o tržbách ubytovny a kempu elektronickým přístupem do systému rezervací, účtů i EET. Kdo má zájem o loděnici může do toho nahlížet.

B/ Ekonomické informace

1/16   VTJ vyhlašuje inventury majetku k 31.12.2017, komise Plašil, Vojta, Sova. VTJ žádá oddíly o jmenování dílčích inventarizačních komisí.

1/06   VTJ rozhodl o zřízení účtu u FIO banky 74747369/2010, stávající účet bude zrušen do konce roku.

C/ Ostatní

1/12   VTJ byl informován o plánované výstavbě cyklostezky na pozemku kempu s přemostěním zátoky. VTJ se nadále snaží získávat bližší informace. 

2/16   VTJ informuje o dočasném omezení provozu kanceláře. Do konce roku pouze v pondělí od 16:30 do 18:00.

 

D/ Oddíly

3/16   VTJ schvaluje přijetí nových členů: Mašín Libor (OVT)

4/16   VTJ bere na vědomí ukončení členství Martin Feber (TJ i OLT)

5/16   VTJ bere na vědomí zápisy OLT č. 7 a 8. VTJ žádá VOLT o domluvení rezervace a občerstvení přímo s nájemci restaurace (viz bod 48/17).

6/16   VTJ žádá VOPT o souhlas s využitím kuchyňky dne 18.12.2017 k uložení cyklotrenažerů (Vánoční zpěvy ve velké klubovně).

7/01   Vzhledem k nárůstu počtu členů a změnou správce ubytování v loňském roce           žádáme členy, aby nosili průkazky člena TJ, která může být při půjčování klíčů na recepci vyžadována.

5/02   VTJ upozorňuje členy na možnost bezplatného využití posilovny, trenažérovny a tělocvičny, pokud nejsou zamluveny nebo komerčně pronajaty.

4/06   VTJ upozorňuje členy na možnost parkování před kempem (v místě bývalé haldy) či v kempu. Parkování u vchodu do loděnice blokuje příjezd zásobování, popelářů a nakládky lodí.

 

Příští schůze VTJ bude 15.11. 2017 od 18:30 a následující 29.11.2017


Zapsal: Petr Plašil                                           Schválil:  Filip Jančar