Jdi na obsah Jdi na menu

Schůze VTJ 15/2017

9. 11. 2017

 Z á p i s č. 15/2017

z jednání výboru TJ Kotva Braník dne 18.10.2017

 

Přítomni:  Ivan Sochor, Petr Plašil, Vlad.Sova, Filip Jančar, Tomáš Michal, Petr Laník

Omluveni:  Jiří Vojta

Hosté:

 

0 /Zápis VTJ schválil zápis VTJ č. 14/2017.

A/ Ubytovna a Autokemp  

1/18   VTJ je informován každodenně o tržbách ubytovny a kempu elektronickým přístupem do systému rezervací, účtů i EET. Kdo má zájem o loděnici může do toho nahlížet.

B/ Ekonomické informace

1/01   VTJ vyhlašuje inventury majetku k 31.12.2016, komise Plašil, Vojta, Sova.  Inventura nedokončena, úkol trvá. Inventura Valšovek byla již provedena.

1/06   VTJ rozhodl o zřízení účtu u FIO banky 74747369/2010, stávající účet bude zrušen do konce roku.

C/ Ostatní

1/12   VTJ byl informován o plánované výstavbě cyklostezky na pozemku kempu s přemostěním zátoky. VTJ se nadále získávat bližší informace. 

 

D/ Oddíly

1/15   VTJ schvaluje přijetí nových členů: Jungmann Miroslav (nezařazený)

2/15   VTJ bere na vědomí ukončení členství Štefan Vajda

2/04   VTJ přistoupil k přemístění špatně uložených lodí do kotelny a nezaplacené skřínky jsou postupně otevírány.  VTJ upozorňuje, že na krakorci mohou být max. 2 lodě, z toho min. 1 kajak nebo singlovka (K1, C1).

7/01   Vzhledem k nárůstu počtu členů a změnou správce ubytování v loňském roce           žádáme členy, aby nosili průkazky člena TJ, která může být při půjčování klíčů na recepci vyžadována.

5/02   VTJ upozorňuje členy na možnost bezplatného využití posilovny, trenažérovny a tělocvičny, pokud nejsou zamluveny nebo komerčně pronajaty.

4/06   VTJ upozorňuje členy na možnost parkování před kempem (v místě bývalé haldy). Parkování u vchodu do loděnice blokuje příjezd zásobování, popelářů a nakládky lodí.

 

Příští schůze VTJ bude 1.11. 2017 od 18:30 a následující 15.11.2017


 Zapsal: Petr Plašil                                 Schválil:  Petr Laník