Jdi na obsah Jdi na menu

Schůze VTJ 15/2016

22. 10. 2016

Z á p i s č. 15/2016

z jednání výboru TJ Kotva Braník dne 10.10. 2016

 

Přítomni: P. Laník, I. Sochor, F. Jančar, M. Přibyl, V. Sova

Omluveni: J. Vojta, P. Plašil,

 

0 /Zápis    VTJ schválil zápis VTJ č. 14/2016.

A/ Ubytovna a Autokemp

1/15    VTJ byl informován o tržbách ubytovny a kempu v období do konce 9/2016.

B/ Ekonomické informace

3/17    VTJ vyhlašuje inventury majetku k 31.12.2015, komise Plašil, Vojta, Sova. Dílčí inventarizační budou ustanoveny jen pro Valšovky a TOM. VTJ žádá VOLT a VTOM o ustanovení dílčích inventarizačních komisí. Úkol stále trvá.

C/ Ostatní

2/13    VTJ oznamuje, že úřední hodiny v kanceláři VTJ jsou následující:
    Pondělí  16:30 – 18:00, Čtvrtek    9:00 – 17:00

D/ Oddíly

2/15    VTJ žádá všechny členy TJ Kotva Braník a výbory oddílů, aby veškeré věci, žádosti k řešení, které podléhají schvalování výborem TJ,  předkládali přes své delegáty ve výboru TJ. Výbory oddílů žádáme, aby své delegáty ve výboru TJ vždy informovaly s předstihem a ne na poslední chvíli nebo zápisem ze schůze výboru oddílu. Žádosti, přání nebo stížnosti, které nemusí procházet výborem, řešte přes své delegáty, kteří to určitě vyřeší k vaší spokojenosti. Delegáti ve výboru TJ jsou i ve výborech jednotlivých oddílů a jsou povinni informovat své výbory o dění v TJ a na schůzích výboru TJ. Předem děkujeme, práce je velmi mnoho a proto své delegáty úkolujte a ptejte se, aby vaše žádosti a přání byly vyřešeny co v nejkratším termínu.

OVT     - Vláďa Sova

- Ivan Sochor

OLT     - Michal Přibyl

OPT    - Jirka Vojta

TOM    - Petr Plašil

OKP    - Filip Jančar,

           - Petr Laník

Nezařazení - Filip Jančar

4/13    Turnaj v pinpongu se bude konat 19. 11. 2016 v tělocvičně.

5/13    Připomínáme členům, že od října jsou v loděnici umístěny  nádoby na tříděný odpad. VTJ žádá členy o třídění odpadu.

2/11    VTJ prodlužuje termín kontroly umístění lodí na krakorcích a obsazení skříněk v boxech do 31.10.2016. VTJ žádá o potvrzení každé lodě a skřínky v boxech na mail fikus@volny.cz. Poté budou špatně uložené lodě přemístěny do kotelny a nezaplacené skřínky budou otevřeny. Zároveň VTJ upozorňuje, že na krakorci mohou být max. 2 lodě, z toho min. 1 kajak nebo singlovka (K1, C1).

3/15     Botič termín 23. 10. 2016, čeká se na potvrzení do 12.10.

   

4/15     VTJ bere na vědomí zápis VOVT 8/2016.

         16/8/5  - VTJ bere na vědomí termín další brigády 5.11.   

         16/8/7 - VTJ objedná autobus na vánoční Sázava v termínu 17. 12. 2016

           

5/15    VTJ bere na vědomí zápis VOPT 8/2016.

           VTJ děkuje OPT za uspořádání tajného zájezdu k 90. výročí loděnice.

           46/16 – Všechny oddíly obdrželi přístupy již před časem. Přístupy budou zaslány
           všem členům výborů ještě jednou. Pokud budete mít stále problém s přístupem:          
           kontaktujte předsedu TJ na e-mailu: petrlanik@hotmail.com

 

           45/16 – Stanovy TJ se budou schvalovat až na konferenci TJ na jaře 2017.  

         V současné chvíli je potřeba, aby výbory doplnily své požadavky do stanov.(editace
         možná přes Google dokumenty viz Přístupy)

        47/17 – Omlouváme se, ale došlo k administrativní chybě. Příště budeme informovat
         OPT včas.

 

6/15    VTJ bere na vědomí mimořádný zápis VOLT 5/2016

    VTJ, nemůže v současné době uvolnit 300 tis Kč na provedení vrtu na Valšovkách. Navíc se VTJ domnívá, že cena není konečná.

          VTJ žádá o dodání kompletního rozpočtu vrtu a přidružených prací včetně materiálu, následně navrhuje se nad budoucím financováním sejít a to ve chvíli, kdy budou jasné výsledky Valšovek + OLT za 3. čtvrtletí.

   

4/14    VTJ schvaluje příspěvek na setkání Kulaťáků (listopad nebo prosinec) do výše 110,-Kč/osobu. Zajistí Vl. Sova.

 

Příští schůze VTJ bude 31.10.2016 od 18:30 a následující 14.11.2016

 

Zapsal: Petr Laník                    Schválil: Filip Jančar