Jdi na obsah Jdi na menu

Schůze VTJ 14/2017

9. 11. 2017

 Z á p i s č. 14/2017

z jednání výboru TJ Kotva Braník dne 4.10.2017

 

Přítomni:  Ivan Sochor, Petr Plašil, Vlad.Sova, Filip Jančar, Jiří Vojta, Tomáš Michal, Petr Laník

Omluveni: 

Hosté:

 

0 /Zápis VTJ schválil zápis VTJ č. 13/2017.

A/ Ubytovna a Autokemp  

1/18   VTJ je informován každodenně o tržbách ubytovny a kempu elektronickým přístupem do systému rezervací, účtů i EET. Kdo má zájem o loděnici může do toho nahlížet.

B/ Ekonomické informace

1/01   VTJ vyhlašuje inventury majetku k 31.12.2016, komise Plašil, Vojta, Sova.  Inventura nedokončena, úkol trvá. Inventura Valšovek byla již provedena.

1/06   VTJ rozhodl o zřízení účtu u FIO banky 74747369/2010, stávající účet bude zrušen do konce roku.

C/ Ostatní

1/12   VTJ byl informován o plánované výstavbě cyklostezky na pozemku kempu s přemostěním zátoky. VTJ se nadále získávat bližší informace.

 

D/ Oddíly

1/14   VTJ schvaluje přijetí nových členů: Štípková Eva(OVT), Štípek Jan(OVT), Tuček Tomáš(OKP)

2/14   VTJ bere na vědomí zápis OVT 8/2017. Výměna tlumičů u vleku zajištěna.

3/14   VTJ bere na vědomí zápis OPT 8/2017, VTJ dospěl k názoru, že o případné úpravě brigádnických hodin rozhodne konference TJ 2018. Přístup na Google tabulky bude zřízen do 6.10.2017.

4/14   Dle zápisu OVT 8/2017 se Klubák uskuteční 7.10.2017 a je organizačně připraven.

5/14   Schválen přípěvek 800,- Kč na pořádání pingpongového turnaje v tělocvičně dne 25.11.2017 10:00 -  18:00

2/04   VTJ přistoupil k přemístění špatně uložených lodí do kotelny a nezaplacené skřínky jsou postupně otevírány.  VTJ upozorňuje, že na krakorci mohou být max. 2 lodě, z toho min. 1 kajak nebo singlovka (K1, C1).

7/01   Vzhledem k nárůstu počtu členů a změnou správce ubytování v loňském roce           žádáme členy, aby nosili průkazky člena TJ, která může být při půjčování klíčů na recepci vyžadována.

5/02   VTJ upozorňuje členy na možnost bezplatného využití posilovny, trenažérovny a tělocvičny, pokud nejsou zamluveny nebo komerčně pronajaty.

4/06   VTJ upozorňuje členy na možnost parkování před kempem (v místě bývalé haldy). Parkování u vchodu do loděnice blokuje příjezd zásobování, popelářů a nakládky lodí.

 

Příští schůze VTJ bude 18.10. 2017 od 18:30 a následující 1.11.2017


   Zapsal: Petr Laník                             Schválil:  Petr Laník