Jdi na obsah Jdi na menu

Schůze VTJ 14/2016

3. 10. 2016

Z á p i s č. 14/2016

z jednání výboru TJ Kotva Braník dne 26.9. 2016

 

Přítomni: P. Laník, I. Sochor, V. Sova, F. Jančar, J. Vojta

Omluveni: M. Přibyl, P. Plašil

 

0 /Zápis        VTJ schválil zápis VTJ č. 13/2016.

A/ Ubytovna a Autokemp

B/ Ekonomické informace

3/17    VTJ vyhlašuje inventury majetku k 31.12.2015, komise Plašil, Vojta, Sova. Dílčí inventarizační budou ustanoveny jen pro Valšovky a TOM. VTJ žádá VOLT a VTOM o ustanovení dílčích inventarizačních komisí. Úkol stále trvá. Trvá.

C/ Ostatní

2/13     VTJ oznamuje, že úřední hodiny v kanceláři VTJ jsou následující:
            Pondělí  16:30 – 18:00, Čtvrtek    9:00 – 17:00

D/ Oddíly

4/13    Turnaj v pingpongu se bude konat 19.11.2016 v tělocvičně.

5/13    Připomínáme členům, že od října budou v loděnici umístěny popelnice na tříděný odpad. VTJ žádá členy o třídění odpadu.

3/13/15            VTJ nadále žádá členy, kteří chtějí pomoci s přípravou 90. výročí založení klubu a loděnice, aby se přihlásili na tj.kotva@atlas.cz. Jde o přípravu publikace, prezentace, organizaci i pomoc.
Oslava 90. výročí se uskuteční spolu s klubákem v termínu 8. 10. 2016.

2/11     VTJ prodlužuje termín kontroly umístění lodí na krakorcích a obsazení skříněk v boxech do 30.9.2016. VTJ žádá o potvrzení každé lodě a skřínky v boxech na mail fikus@volny.cz. Poté budou špatně uložené lodě přemístěny do kotelny a nezaplacené skřínky budou otevřeny. Zároveň VTJ upozorňuje, že na krakorci mohou být max. 2 lodě, z toho min. 1 kajak nebo singlovka (K1, C1).

1/14    VTJ schvaluje přijetí členů: Mejsnar Karel OVT

2/14    VTJ bere na vědomí zápis VOVT 7/2016.

           16/6/2 Botič termín 23.10.2016, čeká se na potvrzení do 12.10.

           16/6/4 Brigáda proběhla.

           16/7/3 Návrh na možnost užívání boxů jinými oddíly – bude řešeno na konferenci

3/14    VTJ bere na vědomí zápis VOLT 4/2016.

           28/16 VTJ s politováním přijímá zprávu, že se nepodařilo zajistit nátěr střechy

           29/16 Odsouhlaseno, nutno však informovat VTJ s předstihem

           30/16 VTJ žádá OLT o odhad nákladů

           31/16 Ubytování HS a proplacení cestovních nákladů 2 členům OLT

           32/16 Peugot Tři jezy zajištěno, upozorňujeme, že rezervaci lze provádět online.

           33/16 Peugot již zamluven na jinou akci - Hamerský potok

           35/16 Peugot výjezdní zasedání OLT zajištěno.

           36/16 Zaplaceno. Žádáme OLT o včasné předkládání faktur.

4/14    VTJ schvaluje příspěvek na setkání Kulaťáků (listopad nebo prosinec) do výše 110,-Kč/osobu. Zajistí Vl. Sova.

 

 

Příští schůze VTJ bude 10.10.2016 od 18:30 a následující 24.10.2016

 

Zapsal: Petr Laník                                                                 Schválil: Filip Jančar