Jdi na obsah Jdi na menu

Schůze VTJ 12/2017

30. 8. 2017

Z á p i s č. 12/2017

z jednání výboru TJ Kotva Braník dne 28.8.2017

 

Přítomni: Petr Laník, Ivan Sochor, Petr Plašil, Vlad. Sova, Filip Jančar, Jiří Vojta, Tomáš Michal

Omluveni:

Hosté: 

0 /Zápis VTJ schválil zápis VTJ č. 11/2017.

A/ Ubytovna a Autokemp

1/18   VTJ je informován každodenně o tržbách ubytovny a kempu elektronickým přístupem do systému rezervací, účtů i EET. Kdo má zájem o loděnici může do toho nahlížet.

B/ Ekonomické informace

1/01   VTJ vyhlašuje inventury majetku k 31.12.2016, komise Plašil, Vojta, Sova.  Inventura nedokončena, úkol trvá. Dílčí inventarizační komise byla ustavena pro Valšovky (Vyšata, Přibyl).

1/06   VTJ rozhodl o zřízení účtu u FIO banky 74747369/2010, stávající účet bude zrušen do konce roku.

C/ Ostatní

1/12   VTJ byl informován o plánované výstavbě cyklostezky na pozemku kempu s přemostěním zátoky. VTJ se snaží získat bližší informace.

D/ Oddíly

4/08   VTJ vyzývá oddíly k sdělení základních tezí stanov (není nutný přesný text, ten dopracuje právník). Důležitá je představa, jak má fungovat TJ a oddíly.

2/04   VTJ přistoupil k přemístění špatně uložených lodí do kotelny a nezaplacené skřínky jsou postupně otevírány.  VTJ upozorňuje, že na krakorci mohou být max. 2 lodě, z toho min. 1 kajak nebo singlovka (K1, C1).

2/05   VTJ potvrzuje termín klubáku 2017 na den 7.10.2017 a žádá OVT o organizaci akce.

7/01   Vzhledem k nárůstu počtu členů a změnou správce ubytování v loňském roce           žádáme členy, aby nosili průkazky člena TJ, která může být při půjčování klíčů na recepci vyžadována.

5/02   VTJ upozorňuje členy na možnost bezplatného využití posilovny, trenažérovny a tělocvičny, pokud nejsou zamluveny nebo komerčně pronajaty.

4/06   VTJ upozorňuje členy na možnost parkování před kempem (v místě bývalé haldy). Parkování u vchodu do loděnice blokuje příjezd zásobování, popelářů a nakládky lodí.

          Příští schůze VTJ bude 11.9. 2017 od 18:30 a následující 25.9.2017


          Zapsal: Petr Plašil                                 Schválil:  Petr Laník