Jdi na obsah Jdi na menu

Schůze VTJ 11/2017

19. 8. 2017

Z á p i s č. 11/2017

z jednání výboru TJ Kotva Braník dne 17.7.2017

 

Přítomni: Petr Laník, Ivan Sochor, Petr Plašil, Vlad. Sova,

Omluveni:  Filip Jančar, Jiří Vojta, Tomáš Michal,

Hosté:

 

0 /Zápis VTJ schválil zápis VTJ č. 10/2017.

A/ Ubytovna a Autokemp

1/18   VTJ je informován každodenně o tržbách ubytovny a kempu elektronickým přístupem do systému rezervací, účtů i EET. Kdo má zájem o loděnici může do toho nahlížet.

B/ Ekonomické informace

1/01   VTJ vyhlašuje inventury majetku k 31.12.2016, komise Plašil, Vojta, Sova.  Inventura nedokončena, úkol trvá. Dílčí inventarizační komise byla ustavena pro Valšovky (Vyšata, Přibyl).

1/06   VTJ rozhodl o zřízení účtu u FIO banky 74747369/2010, stávající účet bude zrušen do konce roku.

C/ Ostatní

1/11   VTJ oznamuje, že úřední hodiny v kanceláři VTJ jsou o prázdninách následující:
                 Týden             úřední hodiny
                3. - 7.7.           pondělí 3.7.     9.00 - 17.00
                10. - 14.7.       D o v o l e n á
                17. - 21.7.       čtvrtek 20.7.   9.00 - 17.00
                24. - 28.7.       pondělí 24.7.   9.00 - 17.00
                31.7. - 4.8.      pondělí 31.7.   9.00 - 17.00
                7. - 11.8.         pondělí 7.8.     9.00 - 17.00
                14. - 8.8.         pondělí 14.8.   9.00 - 17.00
                21. - 25.8.       D o v o l e n á
                28.8. - 1.9.      čtvrtek 31.8.   9.00 - 17.00

2/11   VTJ děkuje dobrovolníkům, kteří pomohli zajistit úspěšný průběh Dne otevřených dveří.

D/ Oddíly

3/11   VTJ schvaluje přijetí nových členů: Vajda Štefan (OVT).

4/11   VTJ pověřuje organizací kulaťáků Vláďu Sovu a schvaluje dotaci 4 000,- Kč na akci.

4/08   VTJ vyzývá oddíly k sdělení základních tezí stanov (není nutný přesný text, ten dopracuje právník). Důležitá je představa, jak má fungovat TJ a oddíly.

2/04   VTJ přistoupil k přemístění špatně uložených lodí do kotelny a nezaplacené skřínky jsou postupně otevírány.  VTJ upozorňuje, že na krakorci mohou být max. 2 lodě, z toho min. 1 kajak nebo singlovka (K1, C1).

2/05   VTJ potvrzuje termín klubáku 2017 na den 7.10.2017 a žádá OVT o organizaci akce.

7/01   Vzhledem k nárůstu počtu členů a změnou správce ubytování v loňském roce           žádáme členy, aby nosili průkazky člena TJ, která může být při půjčování klíčů na recepci vyžadována.

5/02   VTJ upozorňuje členy na možnost bezplatného využití posilovny, trenažérovny a tělocvičny, pokud nejsou zamluveny nebo komerčně pronajaty.

4/06   VTJ upozorňuje členy na možnost parkování před kempem (v místě bývalé haldy). Parkování u vchodu do loděnice blokuje příjezd zásobování, popelářů a nakládky lodí.

5/06   VTJ rozhodl o výměně vstupních dveří a instalaci kódového zámku, přemístění recepce do restaurace a instalace pohybových čidel pro osvětlení do chodeb a WC.

 

Příští schůze VTJ bude 14.8. 2017 od 18:30 a následující 28.8.2017


Zapsal: Petr Plašil                            Schválil:  Petr Laník