Jdi na obsah Jdi na menu

Schůze VTJ 1/2018

18. 1. 2018

 Z á p i s č. 1/2018

z jednání výboru TJ Kotva Braník dne 10.1.2018

 

Přítomni:  Petr Plašil, Vlad.Sova, Ivan Sochor, Petr Laník, Filip Jančar, Tomáš Michal

Omluveni:  Jiří Vojta

        Hosté:

          0 /Zápis VTJ schválil zápis VTJ č. 19/2017.

A/ Ubytovna a Autokemp  

1/18/2016          VTJ je informován každodenně o tržbách ubytovny a kempu elektronickým přístupem do systému rezervací, účtů i EET. Kdo má zájem o loděnici může do toho nahlížet.

B/ Ekonomické informace

1/16   VTJ vyhlašuje inventury majetku k 31.12.2017, komise Plašil, Vojta, Sova. VTJ žádá oddíly o jmenování dílčích inventarizačních komisí.

C/ Ostatní

1/18   VTJ se dohodl na uspořádání členské konference v termínu  5.3.2017. Zároveň tím vyzývá oddíly TJ, aby do tohoto data uskutečnily své členské schůze a zvolily své delegáty na konferenci TJ. Jelikož se jedná o konferenci volební, žádáme jednotlivé oddíly, aby navrhly i své kandidáty pro volby do výboru TJ.

2/18   VTJ informuje o změně úředních hodin v kanceláři TJ a to na pondělí a čtvrtek 15 - 19 hodin. Dále VTJ informuje o změně v personálním obsazení kanceláře, Terezu Matáskovou nahradila Karolína Vlčková.

1/12   VTJ byl informován o plánované výstavbě cyklostezky na pozemku kempu s přemostěním zátoky. VTJ se nadále snaží získávat bližší informace. 

D/ Oddíly

1/01   VTJ schvaluje přijetí nových členů: Rozsypal Vítek (OKP), Michalová Martina (nez.),

2/01   VTJ bere na vědomí ukončení členství: Poutníková Ljuba (OPT), Navrátilová Irena (OPT)

3/01   VTJ schvaluje přerušení členství na rok 2018: Kohout Pavel (OKP)

4/19   VTJ bere na vědomí zápis VOPT č. 10, k bodu 47/17 - otázku zopakování přerušení členství VTJ prosí zodpovědět KK. Dle směrnice č. 4 platné od roku 2007 je možné přerušit členství na max. 3 roky. Otázkou je, zda je možno přerušit členství opakovaně.

4/06   VTJ upozorňuje členy na možnost parkování před kempem (v místě bývalé haldy) či v kempu. Parkování u vchodu do loděnice blokuje příjezd zásobování, popelářů a nakládky lodí.

5/02   VTJ upozorňuje členy na možnost bezplatného využití posilovny, trenažérovny a tělocvičny, pokud nejsou zamluveny nebo komerčně pronajaty.

7/01   Vzhledem k nárůstu počtu členů a změnou správce ubytování v loňském roce           žádáme členy, aby nosili průkazky člena TJ, která může být při půjčování klíčů na recepci vyžadována.

Příští schůze VTJ bude 24.1. 2018 od 18:30 a následující 7.2.2018


Zapsal: Petr Plašil                                          Schválil:  Petr Laník