Jdi na obsah Jdi na menu

Schůze VTJ 1/2017

12. 1. 2017

Z á p i s č. 01/2017

z jednání výboru TJ Kotva Braník

Přítomni: Vlad. Sova, Michal Přibyl, Petr Laník, Petr Plašil, Ivan Sochor, Jiří Vojta

Omluveni: Filip Jančar

0 /Zápis        VTJ schválil zápis VTJ č. 18/2016.

A/ Ubytovna a Autokemp

1/18     VTJ je informován každodenně o tržbách ubytovny a kempu elektronickým přístupem
            do systému rezervací, účtů i EET. Kdo má zájem o loděnici může do toho nahlížet.

B/ Ekonomické informace

1/1       VTJ vyhlašuje inventury majetku k 31.12.2016, komise Plašil, Vojta, Sova. Dílčí
            inventarizační komise budou ustanoveny jen pro Valšovky a TOM. VTJ žádá VOLT a
            VTOM o ustanovení dílčích inventarizačních komisí.

C/ Ostatní

2/1       VTJ oznamuje, že úřední hodiny v kanceláři VTJ jsou následující:
            Pondělí  16:30 – 18:00, Čtvrtek    9:00 – 17:00

D/ Oddíly

2/11     VTJ prodlužuje termín kontroly umístění lodí na krakorcích a obsazení skříněk v
            boxech do 1.2.2017. VTJ žádá o potvrzení každé lodě a skřínky v boxech na mail
            fikus@volny.cz. Poté budou špatně uložené lodě přemístěny do kotelny a
            nezaplacené skřínky budou otevřeny. Zároveň VTJ upozorňuje, že na krakorci mohou
            být max. 2 lodě, z toho min. 1 kajak nebo singlovka (K1, C1).

3/1      VTJ odsouhlasil odpoveď na otevřený dopis výboru oddílu peší turistiky. Odpoveď je v příloze zápisu VTJ 01/2007.

4/1       VTJ stanovuje termín konference na 27.březen 2017 od 18.00. Žádáme výbory o
            seznam navržených delegátů.

5/1       K zápisu VOPT číslo 10/2016

            VTJ rezervuje Klubovnu pro členskou schůzi OPT v termínu 13.2. od 17:30

            Ozvučení si zajišťují oddíly, klíče jsou na recepci

6/1       K zápisu VOVT číslo 10/2016

VTJ rezervuje Klubovnu pro členskou schůzi OVT v termínu 27.2 od 18:00

Ozvučení si zajišťují oddíly, klíče jsou na recepci                

7/1     Vzhledem k nárůstu počtu členů a změnou správce ubytování v loňském roce
          žádáme členy, aby nosili průkazky člena TJ, která může být při půjčování klíčů na recepci vyžadována.

Příští schůze VTJ bude 23.1. 2017 od 18:30 a následující 6.2.2017

Zapsal: Filip Jančar                                                                Schválil: Petr Laník