Jdi na obsah Jdi na menu

Schůze VTJ 1/2016

12. 1. 2016

Z á p i s č. 1/2016

z jednání výboru TJ Kotva Braník dne 4.1. 2016

 

Přítomni: F. Jančar, V. Sova,  P. Plašil, J. Vojta, M. Přibyl,

Omluveni:  P. Laník

 

0 /Zápis        VTJ schválil zápis VTJ č. 17/2015.

A/ Ubytovna a Autokemp

1/1      VTJ byl informován o tržbách ubytovny a kempu v období do konce 12/2015.

B/ Ekonomické informace

2/17    Informace o stavu účtu, příjmech a výdajích byly předloženy. Platby z účtu 147 – 162  a seznam výdajů z pokladny 149 - 166 schváleny.

3/17    VTJ vyhlašuje inventury majetku k 31.12.2015, komise Plašil, Vojta, Sova.

C/ Ostatní

5/22     VTJ oznamuje, že úřední hodiny v kanceláři VTJ jsou následující:
                                   Pondělí  16:30 – 18:00, Čtvrtek    9:00 – 17:00

D/ Oddíly

3/13     VTJ žádá členy, kteří chtějí pomoci s přípravou 90. výročí založení klubu a loděnice, aby se přihlásili na tj.kotva@atlas.cz. Jde o přípravu publikace, prezentace, organizaci i pomoc.
VTJ rozhodl spojit 90. výročí s klubákem v termínu 8. a 9. 10. 2015. Je to sice v rozporu s usnesením konference, ale v souladu s návrhem OVT.

2/11     VTJ prodlužuje termín kontroly umístění lodí na krakorcích a obsazení skříněk v boxech do 31.1.2016. VTJ žádá o potvrzení každé lodě a skřínky v boxech na mail fikus@volny.cz. Poté budou špatně uložené lodě přemístěny do kotelny a nezaplacené skřínky budou otevřeny. Zároveň VTJ upozorňuje, že na krakorci mohou být max. 2 lodě, z toho min. 1 kajak nebo singlovka (K1, C1).

2/1      VTJ konstatuje, že na základě nového rozboru vody za dne 8. 12. 2015 je voda na Valšovkách pitná po převaření minimálně 5 minut. VTJ schvaluje návrat k předchozímu stavu, nutno zajistit informovanost všech návštěvníků Valšovek.

3/1      VTJ souhlasí s přijetím členů: Kasa Petr OVT,

5/17    VTJ stanovuje termín konference na 21.3.2016 od 18:00.

8/17    VTJ bude zveřejňovat plán činnosti oddílů na stránkách TJ

 

Příští schůze VTJ bude 18.1.2016 od 18:00 a následující 8.2.2016

 

Zapsal: P. Plašil                                                                           Schválil: F. Jančar