Jdi na obsah Jdi na menu

Příloha k zápisu ze schůze VTJ 2/2017

2. 2. 2017

ŘEŠENÍ SITUACE S VODOU NA VALŠOVKÁCH

a) VTJ prohlašuje rozhodnutí o ukončení pobytu členů a uzavření Valšovek za neplatné,

protože VOLT k tomu nebyl dle Stanov samostatně oprávněn. VTJ také oddílům doporučuje u významnějších rozhodnutí dbát na formální stránku zápisu.

b) VTJ upozorňuje VOLT (i ostatní výbory), že dle Stanov nemůže stran majetku TJ Kotva Braník, z.s. ve významných provozních věcech samostatně rozhodovat bez předchozího řádného projednání s provozovatelem (VTJ). Při vzniku skutečných krizových situacích musí o tomto bezodkladně informovat VTJ (nestačí pouhé zaslání zápisu na vědomí). Rizika z majetku nese zapsaný spolek jakožto právnická osoba.

c) VTJ ukládá VOLT (konkrétně Martinovi Feberovi), aby bezodkladně do rezervačního systému na Valšovky doplnil informaci o nepitnosti vody na Valšovkách, tj. že „Voda na Valšovkách není pitná a nemusí být pitná ani po převaření“.

d.) VTJ schvaluje návrh Provozního řádu a jeho dodatku, který navrhl VOLT

e) VTJ ukládá VOLT, aby bezodkladně u obou vstupů do chaty vyvěsil výrazné označení „Voda na chatě není pitná“ a obdobné označení umístil nad všechny vodovodní kohouty v chatě. Zároveň musí být na všech pokojích vyvěšen aktualizovaný Provozní řád a jeho Dodatek. (Možnost vytisknout a zalaminovat v kanceláři TJ)

f) Bez realizace opatření c) a e) VTJ nepovoluje chatu znovu zprovoznit. VTJ uváží, v jaké míře ponechá tato opatření v platnosti i po realizaci vrtu a souvisejících vedení a technologií.

g) Technické zprovoznění chaty v nouzovém režimu (tedy bez tekoucí vody) je v pravomoci VOLT (VTJ bude o zprovoznění předem informován).  Musí být před tím splněna opatření c), e).

h) Zájmem VTJ je vyřešit situaci s vodou za přijatelnou cenu. Je potřeba jednat na základě relevantních podkladů. VTJ jako investor (s pomocí přizvaného experta) vyhodnotí úroveň projektové, správní, nabídkové a rozpočtové připravenosti a časového harmonogramu, a pak se k věci vyjádří.

i) VTJ vítá nabídku Jirky Konopáče, že bude komunikaci v otázce vybudování nového zdroje vody zprostředkovávat, případně bude celou akci řídit. – Investorem je TJ Kotva Braník z.s. – chceme soulad VOLT, VTJ i nabídky členů.

j) Vnitřní věci si musí OLT vyřešit sám. VTJ se nicméně domnívá, že je v zájmu oddílů a TJ, aby členové jejich volených orgánů byli spolu schopni vhodně komunikovat.