Jdi na obsah Jdi na menu

Konference TJ Kotva 2016

30. 3. 2016

Zápis konference TJ 21.3.2016:

1.Volba komisí  - schváleno

  • Pracovní předsednictvo - navrženi Michal Krupka
  • Mandátová komise - navrženi Jiří Vojta, Vladimír Sova, Miloš Svatý
  • Návrhová komise - navrženi Vojta Jančar, Petr Plašil,Jan Ostrý
  • Zapisovatel - navržen Filip Jančar
  • Ověřovatel - navržen Jakub Šťastný

2.Minuta ticha za  členy, kteří nás opustili

3.Hospodaření v roce 2015 – viz. Projekce – přednesl Petr Laník

4. Přednesení mandátové komise  - Jirka Vojta

5. Přednesení kontrolní komise – Vláďa Martínek

6. Hlasování na jednotlivé body návrhu - schváleno

Hlasování od 39 pro a 19 proti zdrželi se 1 

Od roku 2017 bude zvýšena cena na 250Kč  pro 50  proti 7 – schváleno

Stanovy: elektronické hlasování v létě

Stanovy – Sova návrh aby oddíly měly dostatek času na kontrolu stanov

Hlasování:  pro  58     proti 0   zdrželi se 1 – schváleno

Vznik odddílu kanoepola:

Hlasování : pro     57        proti      0       zdrželi se 2 – schváleno

Doplnění výboru:     na 7 členů – Ivan Sochor - schváleno

Hlasování: pro      52             proti      0                 zdrželi se       7

Odstoupení Vládi Sovy :  nedořešilo se

Diskuze: Vláďa Sova, Petr Laník, Filip Jančar, Pavel Vlasák

7. Přednesení  - co se stalo během roku 2015 v TJ- přednesl Petr Laník

8. Plány do budoucna – přednesl Petr Laník

- Jan Šup – návrh na urychlení zabezpečení loděnice

- diskuze

9. Představení oddílů a jejich činnosti:

Kanoepolo – představení  kanoepola – Petr Ježdík

OLT – představení – Tomáš Michal, Tomáš Přibyl

TOM – představení – Mirek Folprecht

OPT – představení – Jakub Šťastný

OVT – představení – Michal Krupka

10. Rozpočet  - rok 2016 – přednesl Petr Laník

11. 90. Výročí  TJ Kotva Braník – historie na webu přednesl Luboš Bakla

12. 90. Výročí TJ Kotva Braník  - přednesl Petr Laník

13. Představení trička pro 90. Výročí TJ Kotva Braník

14. Diskuze:

Josef Antoš - návrh na promítání z akcí oddílů

Tomáš Přibyl – připomenutí akcí – Setkání pod lípou, Tajný výlet, Večerní plutí Prahou (akce Navalis)

15. Návrhová komise – přednesení  viz. Zápis

Hlasování o usnesení konference TJ 21.3.2016 – pro  59   proti 0   zdrželi se 0

 

Zapsal: Filip Jančar

Ověřil: Jakub Šťastný