Jdi na obsah Jdi na menu

Členské příspěvky do TJ a oddílů a brigádní povinnost v roce 2018

9. 5. 2018

Členské příspěvky do TJ a do oddílů TJ, brigádní povinnost členů TJ

1) Členské příspěvky do TJ

Roční příspěvky do TJ jsou stanoveny takto:

a)

do 5-ti let věku včetně

0 Kč

f)

senioři starší 70-ti let, ID 2)

500 Kč

b)

6 –15 let včetně

500 Kč

g)

studenti do 26-ti let 3)

750 Kč

c)

16 -18 let včetně

750 Kč

h)

člen na rodičovské dovolené 4)

500 Kč

d)

19 – důchodce 1)

1500 Kč

i)

zápisné nových členů 5)

50 Kč

e)

důchodce do 70 let včetně

750 Kč

j)

vystavení členského průkazu 6)

10 Kč

Příspěvky jsou členům předepsány dle věku či stavu ke dni 1. ledna příslušného roku.

1) důchodce na základě doručeného důchodového výměru do 31.12. předcházejícího roku;

2) ID = úplný invalidní důchodce na základě doručeného potvrzení o důchodu do 31.12. předcházejícího roku

3)  na základě doručeného potvrzení o studiu do 31.12. předcházejícího roku

4)  na základě doložení potvrzení o nástupu na RD a to do 31.12. předcházejícího roku

5,6) jednorázový poplatek dle zápisu VTJ č. 1/2006 ze dne 9.1.2006.

2) Členské příspěvky do oddílů TJ

Výše ročních členských příspěvků do jednotlivých oddílů TJ:

OVT

120 Kč

TOM

120 Kč

OLT

120 Kč

OKP

do 15-ti let včetně

1100 Kč

OPT

120 Kč

do 18-ti let včetně

900 Kč

OVS

120 Kč

nad 19 let

800 Kč

OKP+OVS+OVT do Svazu kanoistiky

10 Kč

Nezařazení do TJ 1)

120 Kč

1) příspěvek půjde do rozpočtu TJ

Všechny členské příspěvky a poplatky je nutno uhradit vždy do 31.3. příslušného kalendářního roku a to buď hotově v kanceláři TJ, nebo převodem. Rodiny se čtyřmi a více členy mohou požádat VTJ o rozdělení platby na dvě stejné splátky splatné do 31.3. a 30.9. příslušného kalendářního roku.

Za každý započatý den z prodlení platby se připočítává penále 0,022 % z dlužné částky.

Nebudou-li uhrazeny veškeré dlužné platby do 30.6. příslušného kalendářního roku, bude následovat    vyškrtnutí neplatiče z řad členů TJ dle Stanov TJ.

3) Brigádní povinnost členů TJ

Brigádní povinnost členů TJ Kotva Braník se řídí Stanovami TJ. Brigádní povinnosti podléhají všichni členové TJ Kotva Braník od 15-ti let věku (v roce dovršení). Osvobozeni od brigádní povinnosti jsou muži od 60 let a ženy od 57 let věku včetně, dále ženy s malými dětmi do 6-ti let věku dítěte a čestní členové TJ a oddílů.

Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti se zdůvodněním může výbor TJ rozhodnout o:

  • přesunutí brigádní povinnosti na následující kalendářní rok

  • mimořádném úplném zproštění brigádní povinnosti v příslušném kalendářním roce

Písemná žádost o zproštění či přesunutí brig. povinnosti se zdůvodněním musí být doručena výboru TJ do 30.11. příslušného kalendářního roku.

Rozsah brigádní povinnosti, tj. počet brigádnických hodin k odpracování potřebných ke splnění této členské povinnosti, určuje výbor TJ.

Pro rok 2018 určuje VTJ brigádnickou povinnost ve výši 0 hodin.