Jdi na obsah Jdi na menu

Členské příspěvky do TJ a oddílů a brigádní povinnost v roce 2015

6. 2. 2013

1) Členské příspěvky do TJ pro rok 2015

 

 

a/  do 5 let věku včetně………………………0

b/  6 - 15 let vč…………….…….…………..400,-Kč

c/  16 – 18 let vč………….…………………600,-Kč

d/  19 - 60 let vč. ………….……………….1200,-Kč

e/  senioři 61 – 70 let vč. …….…....……….600,-Kč

f/  senioři starší 70 let ………...……..……..400,-Kč

g/  studenti do 26 let…………...….………..600,-Kč  (potvrzení o studiu)

h/ ženy na mateřské dovolené…..….……...400,-Kč  (včasné oznámení matky počátku a konce MD)

i/  zápisné nových členů ………….……………50,-Kč  (jednorázový poplatek, dle zápisu VTJ č. 1/2006 ze dne 9.1.2006)

j/  vystavení členského průkazu ………………10,-Kč  (jednorázový poplatek, dle zápisu VTJ č. 1/2006 ze dne 9.1.2006)

 

2) Členské příspěvky do oddílů TJ pro rok 2015

 

Výše členských příspěvků do jednotlivých oddílů TJ pro rok 2015:

 

OVT……………………………..……………75,-Kč

OLT…………………………..……………...500,-Kč pracující / 200,- Kč děti, studující a důchodci

OPT………………………………………….120,-Kč

OVS…………………………….……..……..150,-Kč

TOM…………………………………..………30,-Kč 

 

navíc:

OVT+OVS příspěvky do Svazu kanoistiky…10,-Kč

 

Všechny členské příspěvky a poplatky je nutno uhradit vždy do 31.3. příslušného kalendářního roku a to buď hotově v kanceláři TJ, nebo převodem.

 

Za každý započatý měsíc z prodlení platby se připočítává penále 10% z dlužné částky.

 

Nebudou-li uhrazeny veškeré dlužné platby do 30.6. příslušného kalendářního roku, bude následovat vyškrtnutí neplatiče z řad členů TJ dle Stanov TJ.

 

 

3) Brigádní povinnost členů TJ

 

Brigádní povinnost členů TJ Kotva Braník se řídí Stanovami TJ. Brigádní povinnosti podléhají všichni členové TJ Kotva Braník od 15-ti let věku (v roce dovršení).

 

Osvobozeni od brigádní povinnosti jsou muži od 60 let a ženy od 57 let věku (v roce dovršení), dále ženy s malými dětmi do 6-ti let věku dítěte a čestní členové TJ a oddílů.

 

Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti se zdůvodněním může výbor TJ rozhodnout o:

-          přesunutí brigádní povinnosti na následující kalendářní rok

-          mimořádném úplném zproštění brigádní povinnosti v příslušném kalendářním roce

Písemná žádost o zproštění či přesunutí brig. povinnosti se zdůvodněním musí být doručena výboru TJ do 30.11. příslušného kalendářního roku.

 

Rozsah brigádní povinnosti, tj. počet brigádnických hodin k odpracování potřebných ke splnění této členské povinnosti, určuje výbor TJ.

 

Základní členská brigádní povinnost činí 5 hodin, nestanoví-li výbor TJ pro příslušný rok jinak.

 

Základní poplatek za 1 neodpracovanou brigádnickou hodinu činí 150 Kč, nestanoví-li výbor TJ jinak.